Název: Nadační fond SPOLU TO DÁME
Sídlo: Korunní 2569/108, 101 00 Praha 10 - Vinohrady
IČO: 09780581
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 10. 01. 2021
Spisová značka: N 1888 vedená u Městského soudu v Praze
Účel nadačního fondu:Účelem nadačního fondu spolu to dáme, je především podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob, zejména se zaměřením na podporu projektů a aktivit zdravotně sociálního charakteru a projektů a aktivit v oblasti vzdělávání. v případech hodných zvláštního zřetele mohou být poskytnuty, na základě žádostí fyzických nebo právnických osob, také individuální nadační příspěvky. zejména se nadační fond bude zaměřovat na finanční a materiální výpomoc, osvětovou činnost a medializaci problematik se zaměřením na pomoc -osobám s tělesným postižením -osobám dlouhodobě, či nevyléčitelně nemocným -osobám sociálně slabým či jinak sociálně znevýhodněným -opuštěným dětem a sirotkům -osobám špatně se začleňujícím do kolektivů -dětem