Nadační fond Slezský Slezsku

Název:Nadační fond Slezský Slezsku
Sídlo:Lípová 105/2, 746 01 Opava - Předměstí
IČO:14067501
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl N, vložka 1396
Účel nadačního fondu:

Účelem, pro který se nadační fond zřizuje, je zajištění finanční, materiální, humanitární, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám, zajištění finanční, materiální, humanitární, odborné, personální nebo vzdělávací podpory a pomoci organizacím a projektům s cílem podpory a pomoci zdravotně, sociálně či ekonomicky znevýhodněným jedincům či skupinám, a to na území české republiky i v zahraničí. nadační fond je oprávněn podnikat a provozovat jinou výdělečnou činnost, pokud tyto činnosti představují vedlejší činnost a výtěžky podnikání nebo jiné výdělečné činnosti slouží podpoře účelu nadačního fondu a pokud bude mít nadační fond k těmto činnostem oprávnění podle zvláštních právních předpisů. jde zejména o pořádání veřejných sbírek, kulturních, společenských, vzdělávacích a sportovních akcí