Název: Nadační fond Rozenberg Šmíra
Sídlo: Pohořelec 140/15, 118 00 Praha 1 - Hradčany
IČO: 09852077
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 01. 02. 2021
Spisová značka: N 1897 vedená u Městského soudu v Praze
Účel nadačního fondu:2.2.účel nadačního fondu je soukromý, kdy účelem nadačního fondu je správa, zachování, rozvoj a využití majetku nadačního fondu pro potřeby a za účelem podpory zakladatelky a nejbližších rodinných příslušníků zakladatelky a dalších osob zakladatelce blízkých, a to zejména, nikoliv však výlučně: a)podpora vzdělávání; b)zajištění odpovídající lékařské péče a další odborné péče; c)zajištění bydlení; d)podpora ekonomických a obchodních aktivit; a e)zajištění a uspokojování dalších potřeb