Nadační fond ProPlodnost

Název:Nadační fond ProPlodnost
Sídlo:Evropská 423/178, 160 00 Praha - Vokovice
IČO:19493479
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:29.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2332
Účel nadačního fondu:

Nadační fond je zřizován k naplnění obecně prospěšného cíle, kterým je osvětová a edukační činnost v oblasti reprodukčního zdraví, finanční podpora léčby neplodnosti a terapií u sociálně znevýhodněných skupin a poskytování preventivního vyšetření plodnosti zdarma. účelem, pro který se nadační fond zřizuje, je: a. osvětová a edukační činnost v oblasti reprodukčního zdraví, b. finanční podpora léčby neplodnosti a terapií u sociálně znevýhodněných skupin, c. poskytování preventivního vyšetření plodnosti zdarma