NADAČNÍ FOND PRO PERINATOLOGII

Název:NADAČNÍ FOND PRO PERINATOLOGII
Sídlo:Vančurova 1548, 272 01 Kladno - Kladno
IČO:13958658
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:2 000,- Kč
Datum zápisu:29.11.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2033
Účel nadačního fondu:

Účelem nadačního fondu je v souladu s obecně prospěšnými cíli dle ustanovení § 394 zákona č. 89/2012 sb., občanský zákoník podpora programů primární a sekundární prevence rizikového těhotenství, podpora úsilí o optimalizaci základní vybavenosti porodnic, neonatologických úseků a center, podpora snahy o humanizaci porodnické a neonatologické péče. v této souvislosti a za tímto účelem nadační fond uskutečňuje zejména činnost směřující k zabezpečení a podpoře institucí a jednotlivců, kteří se zabývají problematikou zdravého vývoje dítěte těsně po porodu. v rámci účelu, pro který je nadační fond zřízen, může nadační fond poskytovat také pravidelné, nebo jednorázové, finanční, materiální a jiné podpory zdravotníkům a zdravotnickým zařízením