Název: Nadační fond Patříme k sobě Oli
Sídlo: Sedlnice 9, 742 56 Sedlnice
IČO: 09846042
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 05. 02. 2021
Spisová značka: N 1358 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Účel nadačního fondu:1.nadační fond je zřízen zejména za účelem podpory vážně nemocného syna zakladatelů fondu, olivera kovalského, nar. 13. 8. 2018, trpícího vzácným genetickým neuromuskulárním onemocněním spinální muskulární atrofie (dále jen sma). 2.dalším posláním fondu je: a.podpora dalších vážně nemocných, zdravotně postižených a vážně nemocných osob, dětí i dospělých, b.podpora aktivit právnických a fyzických osob zaměřených na podporu vážně nemocných a zdravotně postižených osob, c.podpora zdravotnických, lázeňských a rehabilitačních center státních i soukromých pečujících o vážně nemocné osoby, d.podpora nebo vybudování zařízení pro vážně nemocné a zdravotně handicapované osoby a jejich rodinné příslušníky nebo pečující osoby