Název: Nadační fond Okolo Bludova
Sídlo: 8. května 63, 789 61 Bludov
IČO: 09785922
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 30. 12. 2020
Spisová značka: N 1357 vedená u Krajského soudu v Ostravě
Účel nadačního fondu:Nadační fond se zakládá za účelem zajištění prostředků a jejich použití pro výstavbu a obnovu drobných venkovských staveb a památek a podporu komunitního života na venkově. za tímto účelem nadační fond provádí dlouhodobou a soustavnou (osvětovou) kampaň orientovanou na širokou odbornou i laickou veřejnost. účelem zřízení nadačního fondu je dosahování veřejně prospěšných cílů zejména v oblasti sociální, kulturní, vědecké, vzdělávací, zdravotnické, sportovní, ekologické a humanitární a to zejména: - napomáhat rozvoji a zachování životního prostředí, - rozvíjet celkovou kvalitu života jednotlivců i společnosti