Nadační fond Neurologické kliniky Krč

Název:Nadační fond Neurologické kliniky Krč
Sídlo:Vídeňská 800, 140 00 Praha - Krč
IČO:17212537
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:27.06.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2145
Účel nadačního fondu:

Účelem nadačního fondu je především: 1. zajištění podpory a rozvoje vzdělávání lékařů, zdravotních sester a dalších pracovníků 2. finanční a věcná podpora obnovy a modernizace vybavení pracoviště neurologické kliniky 3. lf uk a ftn 3. podpora vzdělávacích akcí, konferencí, kongresů a kurzů 4. podpora kvalitní a efektivně poskytované zdravotní péče 5. pořádání kulturních a společenských akcí pro získání zdrojů na účely nadačního fondu a na jeho propagaci 6. podpora kulturních a společenských aktivit spojených s neurologickou klinikou 3.lf uk a ftn 7. podpora výzkumných a vědeckých aktivit