Název: Nadační fond Naše plíce - podpora VFN na Karláku
Sídlo: Myslíkova 245/3, 110 00 Praha 1 - Nové Město
IČO: 09567780
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 02. 10. 2020
Spisová značka: N 1853 vedená u Městského soudu v Praze
Účel nadačního fondu:-podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob v rámci medicínských projektů se zaměřením na podporu rozvoje prevence, včasné diagnostiky a léčby plicní rakoviny nebo koronavirového onemocnění způsobeného virem covid-19; -rozvoj osvěty zvýšením povědomí o plicní rakovině, šíření bronchogenního karcinomu, koronavirového onemocnění způsobeného virem covid-19 a dalších plicních onemocněních; -pomoc lidem trpících plicní rakovinou, jejich rodinám a blízkým; -spolupráce s institucemi při rozvoji společných cílů v oblasti podpory rozvoje medicínské základny při léčbě plicní rakoviny nebo koronavirového onemocnění způsobeného virem covid-19