Nadační fond NADIEL

Název:Nadační fond NADIEL
Sídlo:Pasteurova 67/15, 779 00 Olomouc - Klášterní Hradisko
IČO:17053498
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:07.05.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl N, vložka 1407
Účel nadačního fondu:

Účelem a posláním nadačního fondu je činnost směřující k trvalé službě společensky užitečnému účelu, a to především za účelem dosahování obecně prospěšných a dobročinných cílů, zejména v oblasti zlepšení kvality života lidí, a to především prostřednictvím: - podpory hmotného zabezpečení jednotlivců nebo rodin v případě hmotné nouze, sociálního odloučení, v případě nemoci, v případě živelné nebo humanitární katastrofy, - podpory vzdělání a zlepšování zdraví lidí ve společnosti, - podpory komunitního rozvoje, - podpory sportu a kulturního rozvoje, zlepšování životního prostředí, - podpory zdravotně postižených, nemocných a znevýhodněných osob, zejména v oblasti jejich integrace do společnosti