Název: Nadační fond Nadělení
Sídlo: Černokostelecká 2020/20, 100 00 Praha 10 - Strašnice
IČO: 09690484
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 20. 11. 2020
Spisová značka: N 1864 vedená u Městského soudu v Praze
Účel nadačního fondu:* podpora výuky a vzdělávání studentů na všech úrovních vzdělávacího systému * podpora výuky a vzdělávání na soukromých školách a institucích * podpora zvyšování odborné kvalifikace a rekvalifikačních kurzů * podpora zvýšení počítačové gramotnosti vyučujících, studentů, případně i rodinných příslušníků (zejména potom zákonných zástupců na nižších stupních vzdělávacího systému) * podpora umělců, kulturních aktivit a rozvoje umění (včetně činnosti, která zabezpečuje uchování kulturních hodnot) * podpora sportu a relaxačních zájmových aktivit * podpora dalších činností a plnění nezbytného k řádnému a úplnému splnění shora uvedených činností