Nadační fond Kladné nuly

Název:Nadační fond Kladné nuly
Sídlo:Lidická 700/19, 602 00 Brno - Veveří
IČO:14067269
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl N, vložka 789
Účel nadačního fondu:

Nadační fond je zřízen k trvalé službě společensky užitečnému účelu, a to především za účelem dosahování obecně prospěšných cílů zejména v oblasti rozvoje vědy a výzkumu, vzdělávání, sportu, ochrany lidského zdraví, lidských práv, lidské důstojnosti nebo jiných humanitárních hodnot, ochrany kulturních památek a životního prostředí, jakož i podpory obecného blaha