Název: Nadační fond KALORIE POMÁHAJÍ
Sídlo: K Oboře 1207, 250 82 Květnice
IČO: 09918515
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 16. 02. 2021
Spisová značka: N 1903 vedená u Městského soudu v Praze
Účel nadačního fondu:Účelem nadačního fondu je získávání a shromažďování peněžitých příspěvků spojené s motivací dárců k aktivnímu životnímu stylu a jejich poskytování ke společensky užitečnému účelu, kterým je podpora osob sociálně znevýhodněných, osob v tíživé sociální situaci, osob zdravotně postižených, osob zdravotně znevýhodněných, seniorů, invalidních osob, ohrožených dětí a mladistvých. podporou se rozumí zejména poskytování finančních a materiálních darů vedoucí ke zvýšení kvality života příjemce, a dále úhrada zdravotních nebo sociálních služeb, vzdělávacích, volnočasových či obdobných aktivit. prostředky mohou být poskytnuty fyzickým nebo právnickým osobám
ID datové schránky: gye9x2e
Příjem datových zpráv: Ne