Nadační fond Humanity for Life

Název:Nadační fond Humanity for Life
Sídlo:Roháčova 145/14, 130 00 Praha - Žižkov
IČO:19442254
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:16.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2315
Účel nadačního fondu:

Nadační fond je zakládán za účelem budování staveb pro bydlení a staveb občanské vybavenosti (škol, školek, sirotčinců, dětských domovů, zotavoven) pro osoby bez domova, sirotky a další sociálně potřebné v chudých či válkou zasažených oblastech po celém světě

Předmět činnosti:

Výstavba bytových domů a staveb občanské vybavenosti v souladu s účelem fondu

Pomoc sociálně potřebným a obětem války

Organizace vzdělávacích, kulturních a společenských akcí