Název: Nadační fond Happy Days Kids
Sídlo: Radlická 2343/48, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 09897127
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 10. 02. 2021
Spisová značka: N 1900 vedená u Městského soudu v Praze
Účel nadačního fondu:Účelem, pro který se nadační fond zřizuje, je podpora následujících skupin obyvatel: - děti a mladiství v dětských domovech a osoby, které vyšly z dětských domovů, - ohrožené děti a rodiny ohrožených dětí, které jsou, nebo byly z důvodu úrazu či nemoci omezeni v běžném životě, - senioři v domovech seniorů a pečovatelských domovech, - sociálně znevýhodnění rodiče samoživitelé s nezletilými dětmi, - sociálně slabé skupiny obyvatel žijící tzv. na okraji společnosti, - menšiny obecně, zejména romská menšina. hlavní činnost nadačního fondu spočívá zejména v následujícím: - podpora výše uvedeným skupinám obyvatel po finanční, tak i nefinanční stránce, s cílem zajistit jim důstojný život, - zajištění dialogu mezi různými skupinami obyvatel i mezi nimi samotnými, - podpora formou nabídek práce, zajištění náhradního ubytování v prostorách, poskytovaných nadačním fondem, - zajištění péče o děti ve speciální dětské skupině, - doplňování vzdělání formou vzdělávacích kurzů, - mimoškolní a rozvojové aktivity (např. výuka jazyků, sport, výtvarné a umělecké kroužky, hra na hudební nástroje, tanec atd.), - podpora a realizace programů na podporu rovných práv žen a mužů