Nadační fond Františka Křižíka

Název:Nadační fond Františka Křižíka
Sídlo:Sokolovská 1165/54, 323 00 Plzeň - Bolevec
IČO:19292643
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:28.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Plzni, oddíl N, vložka 391
Účel nadačního fondu:

Podpora výchovy, vzdělávání a zlepšování studijních výsledků žáků, zejména žáků gymnázia františka křižíka a základní školy, s.r.o., ič 25209957

Podpora modernizace, zlepšování, zdokonalování a rozvíjení vzdělávacích aktivit a schopností učitelů, zejména učitelů gymnázia františka křižíka a základní školy, s.r.o

Podpora a organizování školení, seminářů, kulturních, sportovních a společenských aktivit a akcí zaměřených zejména na rozvoj a propagaci gymnázia františka křižíka a základní školy, s.r.o

Podpora aktivit zaměřených na finanční i nefinanční podporu talentovaných a nadaných žáků zejména gymnázia františka křižíka a základní školy, s.r.o

Podpora aktivit zaměřených na finanční i nefinanční podporu žáků se znevýhodněním, zejména žáků gymnázia františka křižíka a základní školy, s.r.o

Zlepšování kvality výchovně vzdělávacího procesu a aktivit v rámci gymnázia františka křižíka a základní školy, s.r.o

Podpora mimoškolní výchovy a vzdělávání žáků, zejména žáků gymnázia františka křižíka a základní školy, s.r.o

Další výše neuvedená podpora a rozvoj gymnázia františka křižíka a základní školy, s.r.o

Zajišťování, shromažďování a poskytování finančních prostředků ke shora uvedeným účelům

Vstupování do obchodních společností, jejichž činnost není v rozporu s posláním nadačního fondu

Spolupráce s jinými subjekty, zejména právnickými a fyzickými osobami, hnutími, společenskými a zájmovými sdruženími, které mají zájem přispět ke splnění účelu fondu