Název: Nadační fond Dostupného bydlení
Sídlo: náměstí T. G. Masaryka 166/18, 470 01 Česká Lípa
IČO: 09825002
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 03. 02. 2021
Spisová značka: N 386 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem
Účel nadačního fondu:4.1. posláním nadačního fondu je zajistit nebo zprostředkovat dostupné sociální bydlení lidem v bytové nouzi. 4.2. účelem nadačního fondu je provozování následujících společensky užitečných činností sloužících naplnění jeho shora popsaného poslání: a) s využitím osobní a majetkové složky nadačního fondu zajistit uzavření nájemní smlouvy k bytu či domu ve vlastnictví nadačního fondu za účelem zajištění bytové potřeby osob (a jejich domácnosti) v bytové nouzi. sjednané nájemné bude dostupné finančním možnostem osob v bytové nouzi a nepřesáhne ve výši místně obvyklého tržního nájemného, b) vytváření bytového fondu ve vlastnictví nadačního fondu (pořízení nemovitostí, bytů či nebytových prostor, jejich rekonstrukce a úprava či adaptace pro potřeby sociálního bydlení včetně pořízení základního vybavení pro jejich užívání) za účelem jeho dalšího poskytování v rámci sociálního bydlení lidem v bytové nouzi, c) provozování sociálního bydlení, d) bezplatné zajištění nebo bezplatné zprostředkování komplexní sociální podpory pro osoby v bytové nouzi, e) působení v oblasti prevence ztráty bydlení, f) tvorba garančních mechanismů a nástrojů sloužících k poskytování garance soukromým vlastníkům, kteří nadačnímu fondu darují nemovitost, která bude sloužit pro osoby v bytové nouzi, g) tvorba garančních mechanismů a nástrojů sloužících k poskytování garance soukromým vlastníkům, kteří nadačnímu fondu darují finanční dar, který bude sloužit pro osoby v bytové nouzi, h) tvorba garančních mechanismů a nástrojů sloužících k poskytování garance soukromým vlastníkům, kteří nadačnímu fondu odkáží svojí pozůstalost v dědictví, která bude sloužit pro osoby v bytové nouzi, i) tvorba krizového fondu, ze kterého je možné poskytnout osobám v bytové nouzi v odůvodněných případech příspěvky, jež jim usnadní získání bydlení, nebo pomohou předejít ztrátě jejich bydlení