Nadační fond Cindrových

Název:Nadační fond Cindrových
Sídlo:Třebovská 287, 562 03 Ústí nad Orlicí - Hylváty
IČO:14071860
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:22.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl N, vložka 542
Účel nadačního fondu:

Účelem nadačního fondu je podpora společensky nebo hospodářsky užitečných činností, mimo jiné: a) podpora a ochrana zaměstnanců zakladatele nadačního fondu, vč. jejich rodinných příslušníků, b) podpora a ochrana mládeže, c) podpora oblasti tělovýchovné, sportovní a kulturní oblasti (vč. osob), d) ochrana životního prostředí, ekologie, kultury, kulturních památek a tradic, e) podpora vědy, vzdělávání a školství, f) podpora výzkumu a vývoje, g) požární ochrana, h) podpora bezpečnosti, i) podpora sociálních, zdravotnických, humanitárních a charitativních činností. umožnění porovnání jednotlivých lokalit v rámci evropské unie i mimo území států evropské unie, vč. kulturních a dalších rozdílů