Název: Nadační fond, cesta z bezpráví ke spravedlnosti
Sídlo: Krátká 16, 357 03 Svatava
IČO: 09850279
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 13. 02. 2021
Spisová značka: N 352 vedená u Krajského soudu v Plzni
Účel nadačního fondu:Nadační fond je založen ke sdružení finančních prostředků na podporu aktivního boje proti křivdě a nespravedlnosti. řídíme se konceptem restorativní justice, která říká, že trestný čin primárně nenarušuje právní normy, ale způsobuje újmu a narušuje mezilidské vztahy. nadační fond napravuje následky trestné činnosti v řešeních, která povedou k nahrazení způsobené újmy vzhledem k potřebám obětí, a motivují pachatele k převzetí odpovědnosti. nadační fond chce obětem křivdy a nespravedlnosti, uzdravit jejich zasažené životy. nadační fond k naplňování účelu, dále bude přispívat na charitativní činnost, podporu lidských práv a demokratických hodnot, vzdělávání, školení a osvětu