Název: Nadační fond Československé obce legionářské
Sídlo: Sokolská 486/33, 120 00 Praha 2 - Nové Město
IČO: 09667954
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 12. 11. 2020
Spisová značka: N 1859 vedená u Městského soudu v Praze
Účel nadačního fondu:Účelem nadačního fondu je: a)podpora pietních, kulturních a osvětových projektů a dokumentační, vzdělávací, ediční a archivační činnosti související s historií československa se zaměřením na národně-osvobozenecké hnutí, válečné konflikty a historii vojenství, činnost legií, domácí a zahraniční odbojovou aktivitu i činnost československé a české armády v novodobých zahraničních misích. b)připomenutí zásadních historických zásluh československých legionářů, odbojářů a válečných veteránů. c)podpora idejí demokratické společnosti vycházející z tradic československé republiky a jejích duchovních hodnot. d)získávání prostředků a poskytování příspěvků na splnění účelů nadačního fondu, na podporu zachování tradic a historického odkazu české a československé armády