Název: Nadační fond Blanky a Aleše Kroutilových
Sídlo: Luční 1261, 570 01 Litomyšl - Litomyšl-Město
IČO: 09649891
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 06. 11. 2020
Spisová značka: N 521 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové
Účel nadačního fondu:Podpora potřebných
Podpora péče o kvalitní životní prostředí a zachování krajinného rázu
Podpora vzdělávacích aktivit
Podpora kulturních a sportovních aktivit