Nadační fond BH CAPITAL GROUP

Název:Nadační fond BH CAPITAL GROUP
Sídlo:Jiráskovo náměstí 1981/6, 120 00 Praha - Nové Město
IČO:17059160
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:02.05.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2115
Účel nadačního fondu:

Účelem je dosahování obecně prospěšných cílů, zejména: - podpora fyzických i právnických osob, které se zabývají aktivitami směřujícími k vytváření občanské společnosti fungující na demokratických principech - podpora humanitárních aktivit právnických a fyzických osob se zaměřením na podporu projektů a záměrů v oblasti ochrany základních lidských práv, duchovních hodnot a životního prostředí - pomoc těm, kdo pracují na poli osvěty (sociální, duchovní, vědecká, filmová, televizní, rozhlasová, výtvarná) s cílem ochrany demokracie a zvýšení zájmu občanů o veřejný život a ochranu životního prostředí