Nadační fond Aktivní Česko

Název:Nadační fond Aktivní Česko
Sídlo:Ohradské náměstí 1628/7, 155 00 Praha - Stodůlky
IČO:19404999
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:02.06.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2320
Účel nadačního fondu:

Nadační fond se zřizuje jako účelové sdružení hmotného i nehmotného majetku za společensky užitečným účelem, spočívajícím zejména v dlouhodobé a systémové podpoře pohybových aktivit a aktivního životního stylu napříč nejrůznějšími sektory veřejného i soukromého života občanů české republiky, a to bez rozdílu věku, pohlaví, zdravotního stavu nebo sociálního statutu

Účelem nadačního fondu je dále především: a) společná propagace a vzájemná komunikace podpory a přínosu pravidelných pohybových aktivit pro fyzické i psychické zdraví obyvatel české republiky např. formou veřejné kampaně či konkrétních projektů podporujících pravidelný pohyb ve společnosti. b) budování společenské důvěry v pohybovou aktivitu jako významné součásti preventivní i léčebné péče státu na základě spolehlivých údajů, které fakticky dokládají komplexní dopad pohybových aktivit, včetně širokého zdravotního potenciálu fyzické aktivity, její ekonomické hodnoty, přínosu pro trh práce a nákladů na fyzickou nečinnost c) prosazování legislativních, daňových, vzdělávacích a dalších systémových úprav a změn ve společnosti, které pomohou změnit stávající společenské paradigma pohybových aktivit jako aktivit volnočasových, a tedy zbytných, na vědecky i prakticky prokázaný nástroj péče o zdraví jednotlivce, jeho osobnostní rozvoj a současně součást osobní zodpovědnosti za vlastní zdraví