Název: Nadační fond AIFP
Sídlo: Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 09938605
Právní forma: Nadační fond
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 19. 02. 2021
Spisová značka: N 1908 vedená u Městského soudu v Praze
Účel nadačního fondu:Účelem nadačního fondu je shromažďovat finanční prostředky pro: a) podporu a porozumění otázkám a příležitostem spojeným s mezinárodním inovativním lékovým výzkumem; b) trvalé zlepšování etických standardů při výzkumu, vývoji, distribuci a prodeji léčiv; c) vzdělávání pacientů a zástupců pacientských organizací; d) vzdělávání zdravotnických odborníků a odborných společností; e) podporu csr aktivit farmaceutických společností sdružených v asociaci inovativního farmaceutického průmyslu; f) podporu projektů jejichž cílem je zejména zvyšování povědomí o inovativních léčebných intervencích, nových medicínských postupech a moderních lékových terapiích; g) další související činnosti