Nadační fond 4. interní kliniky

Název:Nadační fond 4. interní kliniky
Sídlo:U nemocnice 499/2, 128 00 Praha - Nové Město
IČO:17131111
Právní forma:Nadační fond
Základní kapitál:10 000,- Kč
Datum zápisu:27.05.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl N, vložka 2122
Účel nadačního fondu:

Účelem nadačního fondu je přispívat k rozvoji hepatogastroentrologie, dále pak nutriční péče, intenzívní interní péče, stejně jako všeobecného interního lékařství, a to zejména: - podporou vědeckovýzkumné činnosti a rozvoje kliniky v oborech gastroentrologie a hepatologie, klinické výživy a intenzívní metabolické péče. - podporou rozvoje 4. interní kliniky všeobecné fakultní nemocnice a 1. lékařské fakulty univerzity karlovy jako moderního klinického, vědeckého i pedagogického centra evropské úrovně s ambicí být vůdčím pracovištěm v české republice v oborech, kterými se klinika zabývá