Nábytková banka Středočeského kraje, z.s.

Název:Nábytková banka Středočeského kraje, z.s.
Sídlo:Čechova 1247, 256 01 Benešov - Benešov
IČO:17875803
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:03.01.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77086
Účel:

Posláním nbsk je snaha omezit plýtvání použitým nábytkem a drobným vybavením pro domácnost, dále omezení vzniku směsného komunálního odpadu. ve svém poslání respektuje chartu nábytkových bank a re - use center a společné principy. cílem nbsk je získávat zdravotně nezávadné a funkční vybavení do domácnosti jako je nábytek, nádobí, spotřebiče, bytový textil a podobně pro zabezpečení základních životních potřeb sociálně znevýhodněných lidí. distribuovat a sbírat materiální pomoc pro lidi v nouzi a další potřené. propojovat dárce a příjemce výše uvedených odložených komodit, a to buď přímo nebo prostřednictvím nbsk a technologických aplikací. nbsk slouží jiným organizacím poskytujícím služby sociálního charakteru, které komodity zdarma darují svým klientům a dalším neziskovým organizacím. zároveň provádí distribuci přímo osobám v sociální nebo materiální nouzi. nbsk není založena za účelem podnikání a svých cílů dosahuje v souladu s obecně závaznými právními předpisy. zisk z případné vedlejší hospodářské činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku. nbsk shromažďuje a spravuje finanční prostředky a účelně s nimi nakládá v souladu se svým posláním a cílem. dále nbsk vytváří, vyhledává a získává hmotné a finanční prostředky nutné k činnosti a rozvoji spolku

Předmět činnosti:

Kontakt a spolupráce s organizacemi a osobami působícími jako dodavatelé vybavení pro domácnost pro nbsk získávání, sběr a svoz výše uvedených odložených komodit od soukromých dárců. svoz a evidence vybavení pro domácnost do skladu nbsk, provedení nezbytných úkonů pro zajištění absolutní zdravotní nezávadnosti a funkčnosti a následná distribuce mezi odběratele. kontakt a spolupráce s organizacemi působícími v oblasti služeb sociálního a pomáhajícího charakteru, které figurují jako odběratelé vybavení pro domácnosti z nbsk. uzavírání smluv o hmotné pomoci s těmito odběrateli a stanovování odběratelských poplatků. kontrola naplánování smluvních vztahů na straně odběratelů. osvěta, propagace a vzdělávání veřejnosti v oblasti omezení vzniku odpadu