Název: Myslivecký spolek Podoubraví, z.s.
Sídlo: Tylova 117, 285 71 Vrdy - Dolní Bučice
IČO: 10802401
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 26. 05. 2021
Spisová značka: L 74822 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Myslivecký spolek (dále jen spolek, případně ms podoubraví) je samostatným subjektem, který vykonává svoji činnost v souladu s právními předpisy a těmito stanovami. sdružuje své členy zejména ke společnému provádění tradiční myslivosti v místě, s důrazem na péči o přírodu a krajinu
Hlavní činností spolku je ochrana přírody a krajiny a společné provádění myslivosti v souladu s příslušnými právními předpisy, rozhodnutími a pokyny příslušných správních orgánů
Spolek plní své poslání zpravidla tím, že především v zájmu svých členů: a)svou péčí zajišťuje zlepšování životního prostředí (revitalizace krajiny), b)propaguje na veřejnosti ochranu přírody a myslivost, zejména pořádáním kulturních a společenských akcí, c)zajišťuje chov, vypouštění, ochranu zvěře a péči o ni, d)působí na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů, dbá o zachování mysliveckých zvyků a tradic, e)zajišťuje a organizuje rozvoj myslivecké kynologie, sokolnictví a střelectví, f)využívá státních i jiných dotačních programů
Spolek při své činnosti na úsecích ochrany přírody a krajiny, myslivosti, zemědělství a lesnictví spolupracuje s příslušnými správními orgány