Myslivecký spolek Hradisko Bučovice

Název:Myslivecký spolek Hradisko Bučovice
Sídlo:Ždánská 148, 685 01 Bučovice - Kloboučky
IČO:17888506
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:19.01.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28759
Účel:

Společný výkon práva myslivosti, ochrana přírody, krajiny a v ní volně žijící zvěře, ochrana životního prostředí, práce s dětmi a mládeží, zachování mysliveckých zvyků a tradic, působení na soustavný růst odborné a společenské úrovně svých členů

Předmět činnosti:

Společný výkon práva myslivosti v honitbě, spolková činnost směřující k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků jako součásti českého národního kulturního dědictví