MVM Sport Academy z. s.

Název:MVM Sport Academy z. s.
Sídlo:Žižice 68, 274 01 Žižice
IČO:17443806
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:09.09.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76575
Účel:

A)provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a turistických aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky. b)vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže, c)budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá, d)vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel, e)hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci, f)zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání svých členů, jejich školení g)dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností

Předmět činnosti:

Pořádání a organizace turnajů, závodů, tréninků, soustředění a jiných akcí