Název: Musica Rudolphina, z. s.
Sídlo: Severozápadní V 477/20, 141 00 Praha 4 - Záběhlice
IČO: 09784454
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 26. 01. 2021
Spisová značka: L 74212 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Ve spolku se dobrovolně sdružují muzikoložky, muzikologové a specialisté z dalších oborů žijící, pracující a studující v české republice i v zahraničí. posláním spolku je komplexní zpracování hudební kultury rudolfínského dvora, včetně jeho přesahů do měšťanského prostředí v zemích, které patřily pod vládu císaře rudolfa ii. za tím účelem spolek a) pořádá, eventuelně spolupořádá vědecké konference, semináře, workshopy a letní školy b) navazuje vztahy a jedná s jinými organizacemi domácími i zahraničními, jejichž činnost spadá nebo zasahuje do daného tematického rámce c) slouží jako platforma k výměně informací, napomáhá jejich zveřejňování a koordinuje badatelská témata d) dbá v rámci svých možností na ochranu odborných zájmů svých členek a členů e) podle možností vyvíjí další odborné aktivity, například publikační činnost, pořádá studentské odborné soutěže apod