MTM ACADEMY, z.s.

Název:MTM ACADEMY, z.s.
Sídlo:Záhřebská 157/24, 120 00 Praha - Vinohrady
IČO:19430442
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:01.07.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77817
Účel:

A. provozovat sport a obdobnou činnost v rámci zapojení do sportovních, tělovýchovných a rekreačních aktivit, tuto činnost organizovat a vytvářet pro ni materiální a tréninkové podmínky,

B. vytvářet široké možnosti užívání svých sportovišť pro zájemce z řad veřejnosti, zejména pak mládeže,

C. budovat, provozovat a udržovat sportovní a jiná zařízení, která vlastní nebo užívá,

D. vést své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických estetických a mravních pravidel, podporovat zdravou soutěživost a pečovat o zvyšování sportovní výkonnosti a všestranné zdatnosti svých členů,

E. hájit zájmy svých členů, za tím účelem spolupracovat s orgány státní správy a samosprávy a s ostatními sportovními organizacemi i jednotlivci,

F. popularizovat sport a tělovýchovu, vyhledávat sportovní talenty a zajišťovat v oblasti sportu vzdělávání a školení svých členů,

G. dalšími formami své činnosti napomáhat rozvoji veřejného života, kultury, zdraví apod. v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností

Další firmy se stejnou formou činnosti

Název firmySídlo firmy
Boxing Čimice, z.s. Čimická 35/150, 181 00 Praha - Čimice Detail
ČEZ Cyklo Team Tábor, spolek Na Bydžově 3122, 390 05 Tábor - Tábor Detail
Sportovní klub Mangusta, z.s. Květinková 2574/13, 130 00 Praha - Žižkov Detail
Boxing klub Briza, z.s. Prvomájová 1359/16, 153 00 Praha - Radotín Detail
Novovysočanská club s.r.o. Novovysočanská 219/19, 190 00 Praha - Vysočany Detail