MS Zelený Dub, z.s.

Název:MS Zelený Dub, z.s.
Sídlo:Čechova 778/81, 373 72 Lišov - Lišov
IČO:17330548
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:04.08.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl L, vložka 9013
Účel:

Spolek byl založen za účelem uspokojování společného zájmu členů spolku, kteří hlavní činnost spolku vykonávají za účelem naplňování poslání spolku. cílem spolku není provádět výdělečnou činnost za účelem získání individuálního prospěchu jeho členů. hlavním posláním spolku je zachování a ochrana přírody, krajiny a zvěře včetně péče o trvalý rozvoj těchto hodnot

Předmět činnosti:

Předmětem hlavní spolkové činnosti jsou jednotlivé činnosti směřující k dosahování obecného blaha. těmito činnostmi se rozumí zejména: a) ochrana myslivosti jako kulturního dědictví a aktivní péče o toto kulturní dědictví, b) ochrana zvěře a ochrana ohrožených nebo zraněných živočichů i jiných živočišných druhů a péče o ně, c) ochrana životního prostředí, d) práce s dětmi a mládeží se zaměřením na prohlubování zájmu mládeže o myslivost, e) naplňování poslání spolku podle těchto stanov, popř. další činnosti stanovené obecně závazným právním předpisem