Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s.

Název:Moravskoslezský Vodíkový Klastr, z. s.
Sídlo:28. října 2771/117, 702 00 Ostrava - Moravská Ostrava
IČO:17464781
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:13.09.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20347
Účel:

Prosazování prospěšných cílů plynoucích z užití vodíkových technologií jak v běžném občanském životě, tak i v průmyslových procesech a v oborech s vysokou přidanou hodnotou

Aktivní podpora rozvoje ekosystému konceptu vodíkového údolí a jeho uplatnění v rámci hospodářského přechodu moravskoslezského kraje a české republiky s důrazem na tvorbu a realizaci síťového řešení pro rozvoj vodíkových technologií v rámci operačního programu spravedlivá transformace

Budování partnerství a navazování spolupráce se subjekty působícími v oblasti vodíkových technologií s cílem efektivně využít tyto nové technologie v rámci trvale udržitelného rozvoje moravskoslezského kraje

Předmět činnosti:

Vytváření ekonomické základny pro plnění účelu spolku a sdružování investičních i neinvestičních prostředků pro zajištění účasti členů spolku v projektech se spolufinancováním z národních, evropských i mezinárodních dotačních rámců

Záštita a sjednocování komunikace tématu rozvoje vodíkových technologií a konceptu vodíkového údolí

Odborná konzultační činnost v oblasti vodíkových technologií pro členy spolku i externí subjekty

Obhajování zájmů spolku, formulace společných stanovisek, společné vystupování vůči orgánům veřejné moci, připomínkování právních předpisů a připravovaných legislativních aktů v oblasti integrace vodíkových technologií do energetiky, dopravy a průmyslu

Zajišťování krátkodobých dodávek vodíku a vodíkových technologií nebo zprostředkování jejich nákupu členům spolku pro potřeby demonstrace prostředků vodíkové mobility, prostředků akumulace energie, podporu provozu nabíjecí infrastruktury elektromobility, lokálních energetických zdrojů elektrické energie nebo tepla na bázi vodíkových technologií

Zajištění, zabezpečení, příprava a koordinace projektů aplikací vodíkových technologií a nezbytných administrativních povolení potřebných pro jejich realizaci a pro případné provozování energetických zařízení na bázi vodíkových technologií nebo využívající vodík a další jeho formy (např. licence pro podnikání v energetických odvětvích)

Realizace infrastrukturních projektů a vědecko - výzkumných projektů cílených především do oblasti využití vodíkových technologií, spolupráce vodíkových technologií s obnovitelnými zdroji energie a moderní energetiky nebo budování odborných profesních kapacit

Příprava edukačních programů, organizace školení, osvěta a šíření konceptu moderní energetiky a integrace vodíkových technologií do praxe

Vytváření a správa společenství pro využívání vodíkových technologií, bezemisní mobility, bez uhlíkové energetiky, obnovitelných zdrojů energie a podpora jejich mezisektorové spolupráce

Správa kapitálové účasti členů spolku v souvislosti s realizací společných projektů

Zajištění samotné realizace projektů a technologické základny