Název: Moravskoslezský krajský svaz futsalu
Sídlo: náměstí Svatopluka Čecha 518/10, Přívoz, 702 00 Ostrava
IČO: 09407537
Právní forma: Pobočný spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 03. 09. 2020
Spisová značka: L 73756 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Účelem svazu je organizování futsalu ve spolupráci se sfčr a případně též ve spolupráci s jeho ostatními pobočnými spolky a s fotbalovou asociací české republiky (dále, jejímž je sfčr členem. k tomuto účelu svaz při sledování veřejného zájmu a veřejné prospěšnosti zejména: pečuje o komplexní rozvoj a propagaci futsalu v obvodu vyššího územního samosprávného celku, v němž sídlí a vytváří pro něj všestranné a rovnoprávné podmínky; podporuje futsal na území kraje, se zvláštním zaměřením na rozvoj futsalu mládeže s cílem vést ji k pozitivním občanským postojům a zásadám, ke zdravému způsobu života, jakož i s cílem zabránit, aby se stávala závislá na alkoholu, drogách a jiných návykových látkách