Název: Mobilní Česko, z. s.
Sídlo: Pernerova 697/35, 186 00 Praha 8 - Karlín
IČO: 10950508
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 15. 06. 2021
Spisová značka: L 75010 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Účelem spolku je zejména sbližování a sdružování podnikatelských subjektů působících v oblasti digitálního trhu a digitálních platforem, prosazování a rozvíjení společných oprávněných zájmů sdružených podnikatelských subjektů za účelem maximalizace růstového potenciálu digitální ekonomiky, a využívání digitálních příležitostí, přilákání investic do digitálních inovací a na rychlejší a kvalitnější podnikatelský růst v digitální ekonomice, a za tímto záměrem také aktivní podílení se a přispívání k optimalizaci právních a hospodářských regulací v odvětví digitalizace a digitálních technologií