MM INSTITUT z.s.

Název:MM INSTITUT z.s.
Sídlo:Tuchoměřická 6, 164 00 Praha - Nebušice
IČO:17859174
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku a zápisu:21.04.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 76987
Účel:

Účelem spolku je podpora národní a evropské spolupráce a rozvíjení evropské myšlenky s akcentem na rozmanitost kultur prostřednictvím setkávání lidí z celé evropy, sdílením osobitých zkušeností a uvědomováním si výjimečnosti každé jednotlivé kultury. svými aktivitami usiluje o bourání předsudků a stereotypů a podporuje posilování respektu k odlišnosti právě na základě osobního kontaktu, dialogu, vzájemného poznání a společných projektů či iniciativ. spolek podporuje rozvoj, experimentování, šíření nebo uplatňování nových a inovativných postupů v tématech vzdělávání, duševního zdraví, moderních médií, kultury a životního prostředí. aktivity zohledňují průřezová témata inkluze, rozmanitosti, rovných příležitostí pro všechny osoby. osoby různého věku, z různého kulturního, sociálního a ekonomického prostředí, z různých etnických a národnostních menšin, včetně romské menšiny, která přesto, že patří mezi největší neteritoriální menšinu v evropě, stále čelí tendencím izolacionismu ze strany majority. v zájmu zajištění podpory hlavní činnosti spolku a hospodárného využití majetku spolku je spolek oprávněn vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, zejména - nikoliv však pouze - v rozsahu volné živnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona. zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku

Předmět činnosti:

Formami činnosti spolku jsou zejména: pořádání formálmích i neformálních setkávání na národní i evropské úrovni k naplňování výše uvedeného účelu spolku. pořádání setkávání, workshopů, seminářů účastníků vzdělávání a pracovníků v oblasti vzdělávání dospělých i vzdělávání mládeže. podpora osobního rozvoje mladých lidí prostřednictvím poradenství, koučování, kurzů, seminářů, workshopů, zážitkové pedagogiky a dalšího neformálního vzdělávání na národní i mezinárodní úrovni. podpora duševního zdraví, poskytování odborného poradenství, individuální a skupinové psychoterapie pro skupiny znevýhodněných osob, zejména etnických a národnostních menšin, které nemohou na tyto služby dosáhnout. nabízet těmto klientům péči psychologů, psychoterapeutů a dalších odborníků pocházejících ze stejných sociálních a kulturních podmínek nebo majících jejich hlubokou znalost. výzkumné a odborné studie v oblasti duševního zdraví etnických a národnostních menšin s cílem poskytnout odborné veřejnosti na národní i na evropské úrovni vhled, který může iniciovat systémové změny v této oblasti. dokumentování rozličnosti kultur prostřednictvím klasických i moderních médií a jejich následná prezentace většinové společnosti. výzkum a dokumentace exkluze některých etnických minorit ve spojení s environmentálním aspektem. otevření společenské diskuze na toto přehlížené téma a poukázáním na něj cílit ke změně. podpora rozvoje firem v oblasti diverzity a inkluze prostřednictvím edukativních a zážitkových seminářů akreditované vzdělávací kurzy pro odbornou i širokou veřejnost tvorba a realizace osvětových kampaní publikační činnost

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

V zájmu zajištění podpory hlavní činnosti spolku a hospodárného využití majetku spolku je spolek oprávněn vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti. zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku