MLST Znojmo, z.s.

Název:MLST Znojmo, z.s.
Sídlo:K Suchopádu 817/16, 669 04 Znojmo - Přímětice
IČO:17417881
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:12.08.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl L, vložka 28498
Účel:

Základním účelem a hlavní činností spolku je organizování a zajištění tělovýchovného procesu se zaměřením na stolní tenis a jeho zpřístupnění co možná nejširší veřejnosti, včetně mládeže, kdy spolek zejména: a)vytváří podmínky pro úspěšnou organizaci a zabezpečení rozvoje sportu, zejména stolního tenisu, a pro tuto činnost získává své členy, ostatní občany, děti a mládež. b)pečuje o odbornou a mravní výchovu svých členů a příznivců, dbá na dodržování zásad fair play, morálky a vzájemné úcty. c)pečuje o zvyšování sportovní zdatnosti a výkonnosti svých členů, o důstojnou reprezentaci spolku. d)spolupracuje s dalšími spolky, sportovními a tělovýchovnými oddíly a svazy. e)napomáhá rozvoji spolku a sportu, zejména za tímto účelem spolupracuje s orgány veřejné správy, právnickými a fyzickými osobami. f)zajišťuje, provozuje a udržuje svá, či jiná tělovýchovná zařízení, čímž vytváří podmínky pro svoji činnost a činnost svých členů. g)zabezpečuje zdroje finančních prostředků pro svoji činnost, vede své členy k ochraně a rozmnožování svého majetku