MiniZOO Blondies z. s.

Název:MiniZOO Blondies z. s.
Sídlo:Žermanice 60, 739 37 Žermanice
IČO:17081149
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:19.05.2022
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ostravě, oddíl L, vložka 20219
Účel:

A) podporovat environmentální osvětu u dětí a dospělých při činnostech v zookoutku, prohlubovat jejich vztah k přírodě, osvětlovat jejich vlastní činnost na životní prostředí

B) seznamovat veřejnost se zvířaty z jiného pohledu umožněním přímého kontaktu se zvířaty v zookoutku

C) podporovat smysluplné využívání volného času dětí a mládeže, prevenci sociálních patologií, minimalizaci negativních důsledků působících na děti a mládež

D) podporovat ochranu přírody a krajiny, obnovu a ochranu lesů, tůní, studánek, remízů, vytváření tůní a mokřadů, výsadbu lesní i nelesní zeleně, ochranu přírodně cenných lokalit, a materiální zabezpečení těchto činností

E) spolupracovat s ostatními organizacemi a spolky s podobnými aktivitami (zoologickými a botanickými zahradami, útulky a azyly pro zvířata, soukromými chovateli včetně zahraničních, organizacemi a sdruženími zaměřenými na ekologii a environmentální osvětu)

F) působit preventivně proti sociálně patologickým jevům ve společnosti a spolupracovat za tímto účelem s orgány obce a ostatními organizacemi v čr státní - mi i nestátními, zejména organizacemi zabývajícími se vzděláváním a výchovou

G) účastnit se při jednáních a správních řízeních s volenými i správními orgány, které se mohou dotýkat ochrany přírody a krajiny

H) podporovat a zastřešovat jednotlivé organizace ochránců zvířat vytvářející podmínky pro péči o opuštěná, týraná a nechtěná zvířata