Miniškolka Neonka z. s.

Název:Miniškolka Neonka z. s.
Sídlo:Na Mlýnku 762, 460 01 Liberec - Liberec XII-Staré Pavlovice
IČO:19325801
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku a zápisu:27.05.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl L, vložka 13686
Účel:

Provoz dětské skupiny pro děti předškolního věku

A) zajišťování péče v dětské skupině o dítě předškolního věku b) organizování kroužků a zájmové činnosti spojené s rozšiřováním malostí v oblasti ekologie, sportu, umění, životního stylu, sebepoznání atd. c) zpřístupňování co nejširších forem doplňkových aktivit, sportovních aktivit, kulturních akcí, výchovně - vzdělávacích akcí aj. svým členům d) zapojení se rodičů do spoluvytváření aktivit s dětmi e) podpora rodiny, tzn. organizování aktivit pro společný prožitek celé rodiny f) zajištění finančních, materiálních i nemateriálních prostředků pro aktivity a činnosti svých členů g) vedení řádného účetnictví spojeného s fungováním spolku h) vytvoření podmínek pro účast sociálně či zdravotně znevýhodněných osob na aktivitách spolku i) předávání znalostí a dovedností v oblasti ochrany přírody, zdravého životního stylu, hospodaření s domácími zvířaty a pěstováni v rámci soběstačného zahradnictví, tzn. pořádání kurzů s odborníky, vytvoření vzorového hospodářství, umožnění dětem a rodičům podílení se na aktivitách hospodářství j) pořádání táborů (zimních, letních, příměstských) a víkendových pobytů i s danou tématikou pro děti i rodiče k) provozování drobné řemeslné výroby a kurzů řemesel v rámci osvěty l) spolupráce se školami, s městskými a místními úřady, státními organizacemi, se zahraničními partnery, podnikatelskými subjekty i fyzickými osobami za účelem zajištění co nejlepších podmínek pro vývoj dětí

Předmět činnosti:

A) praktická činnost ve výchově dětí předškolního a školního věku, mládeže a dospělých b) činnosti podporující ochranu životního prostředí a ekologická a estetická výchova c) činnosti související s uměleckou tvorbou a estetikou d) spolupráce s jinými subjekty zastávajícími společné zájmy e) pořádání výchovně - vzdělávacích, volnočasových a kulturních akcí (přednášky, semináře, kroužky, výstavy, trhy, sportovní akce) pro děti, rodiče a širokou veřejnost f) prodej vlastních výrobků g) chov hospodářských zvířat, zahradničení h) praktická ochrana přírody a krajiny