MILU, z. s.

Název:MILU, z. s.
Sídlo:Cyrilovská 420, 250 90 Jirny - Nové Jirny
IČO:18025153
Právní forma:Spolek
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:03.03.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 77247
Účel:

Účelem spolku je slaďování soukromého a pracovního života rodičů spočívající zejména v poskytování služby péče o děti v dětské skupině, tedy v pravidelné péči o děti, přičemž služba je zaměřena na zajištění potřeb dětí, výchovu, rozvoj jejich schopností, kulturních a hygienických návyků ve smyslu zákona č. 247/2014 sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve znění pozdějších předpisů. posláním spolku je aktivní zapojování rodin do života v komunitě a všestranný rozvoj osobnosti dětí a jejich rodinných příslušníků

Předmět činnosti:

Hlavní činností spolku je uspokojování zájmu o slaďování soukromého a pracovního života rodičů spočívající zejména v poskytování péče o děti v dětské skupině ve smyslu zákona č. 247/2014 sb., o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině ve znění pozdějších předpisů

Předmět vedlejší hospodářské činnosti:

Pořádání kulturních, sportovních, zábavných, volnočasových, společenských a jiných aktivit a činností na podporu zapojení nejen rodičů do aktivního života, pořádání dětských oslav apod

Zajišťování aktivit, které umožní dětem, mládeži a jejich rodinným příslušníkům se neformálně stýkat a pomáhat poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnostmi, poskytovat prostor pro vzájemnou pomoc v předávání zkušeností, pozitivních hodnot a postojů zajišťování aktivit pro matky/otce s dětmi, pro matky/otce, pro děti

Pořádání bazárků nejen s dětským zbožím

Pořádání besed, seminářů, informačních akcí apod

Zajišťování péče o děti bez přítomnosti rodičů nad rámec provozu dětské skupiny

Organizování akcí pro veřejnost v rámci volnočasových a zájmových aktivit pro děti i dospělé

Pořádání seminářů, přednášek a kurzů

Vytváření prostoru pro vícegenerační pospolitost a smysluplného trávení volného času

Propagace aktivit spolku

Spolupráce s přepravci (typu ppl, balíkovna, zásilkovna apod.) při příjmu/výdeji balíků a zásilek