Název: Mezinárodní asociace "MÍR", z.s.
Sídlo: Václavská 1748/13, 120 00 Praha 2 - Nové Město
IČO: 09655557
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 06. 11. 2020
Spisová značka: L 74035 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Podpora osob, které se ocitly v nouzi a které zažádají o pomoc, která bude spolkem mír, z.s. posouzena jako realizovatelná,
Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro podporu osob, které se ocitly v nouzi a které zažádají o pomoc, která bude spolkem mír, z.s. posouzena jako realizovatelná
Zajišťování finančních prostředků nezbytných pro realizaci projektů naplňujících účely spolku
Zastupovat oprávněné zájmy členů i nečlenů před státními úřady, ministerstvy a mezinárodními organizacemi, před právnickými a fyzickými osobami, jak komerčními, tak i nekomerčními
Hájit oprávněné zájmy členů i nečlenů
Pořádat kulturní, vzdělávací, osvětové akce
Pořádat mezinárodní konference, výstavy, workshopy
Pořádat poznávací, kulturní a pobytové zájezdy pro členy i nečleny
Spolupracovat s dalšími organizacemi, které vyvíjejí činnost ve stejných či příbuzných oborech
Spolupracovat se státními orgány v oblasti státní správy a orgány místní samosprávy,
Provádět vedlejší hospodářskou činnost k zajištění chodu spolku, která bude vykonávána jako nezisková