Název: Metropolitní zdravotnický servis, příspěvková organizace
Sídlo: U Mrázovky 1970/15, 150 00 Praha 5 - Smíchov
IČO: 09865438
Právní forma: Příspěvková organizace
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 01. 07. 2019
Spisová značka: Pr 1696 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět činnosti:Zajištění funkce centrálního zadavatele nákupů (zejména zdravotnického materiálu a specifických potřeb pro poskytovatele zdravotnických služeb) podle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek, a v návaznosti na síť metropolitních zdravotnických zařízení
Administrace veřejných zakázek dle zákona č. 134/2016 sb., o zadávání veřejných zakázek
Zajištění kritické zásoby ochranných prostředků a materiálu pro zdravotnická zařízení a pobytová zařízení na území hl. m. prahy
Zajištění vyjednávání se zdravotními pojišťovnami o úhradách hrazené zdravotní péče za všechny organizace konsorcia
Koordinace fungování odběrových míst na testování virových onemocnění
Zajištění vytvoření jednotné marketingové strategie (zejm. v pracovně-právní a personální oblasti) - např. vyhlašování výběrových řízení na vedoucí zaměstnance, apod
Vyhledávání dotačních příležitostí, zpracování projektů a následné čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů eu a dalších grantových zdrojů
Tvorba přípravy jednotné vizuální identity zdravotnických zařízení tvořících metropolitní zdravotnické konsorcium
Provádění potřebných analýz a průzkumů potřeb občanů hl. m. prahy v oblasti zdravotnictví