Název: Městské kulturní centrum Zbýšov, příspěvková organizace
Sídlo: Jiráskova 540, 664 11 Zbýšov
IČO: 09782141
Právní forma: Příspěvková organizace
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 07. 01. 2021
Spisová značka: Pr 2117 vedená u Krajského soudu v Brně
Předmět činnosti:1)zajišťování, organizování a koordinování kulturních, společenských a ostatních aktivit a programů. 2)vytváření podmínek pro zájmovou a uměleckou činnost kluby, soubory, kroužky apod. 3)vytváření podmínek pro rozvoj estetické výchovy a vzdělávání (besedy, výstavy apod.). 4)zajišťování propagace města a regionu ve všech oblastech společenského dění (kultura, sport, turistika, apod.). 5)zajišťování informací pro občany města a její návštěvníky zejména v oblastech kultury, sportu, vzdělávání, společenské činnosti, dopravy, ubytování, turistiky. 6)prodej upomínkových předmětů, tiskovin, publikací a předmětů vztahujících se k hlavní činnosti příspěvkové organizace a tradicím obce a regionu. 7)provozování a správa informačního centra. 8)publikační, propagační, monitorovací a osvětová činnost. 9)krátkodobý pronájem majetku příspěvkové organizace a pronájem prostor. 10)zajišťování služeb pro veřejnost, jako např. veřejný internet, přístup k pc, kopírování, tisk, skenování, laminování, vazby dokumentů, výlep plakátů apod. 11)zajišťování pobytových aktivit dětí a mládeže. 12)provozování turistiky a zajišťování zájezdů
ID datové schránky: engcwe8
Příjem datových zpráv: Ne