Název: Městské kulturní a informační centrum Bystřice, p.o.
Sídlo: Ješutovo náměstí 14, 257 51 Bystřice
IČO: 09880674
Právní forma: Příspěvková organizace
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 09. 02. 2021
Spisová značka: Pr 1695 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět činnosti:Předmětem činnosti je provozování kulturního centra v domě u jelena, turistického informačního centra, muzea loutek, propagace a rozvoj cestovního ruchu a pořádání kulturních, výchovných a vzdělávacích akcí. provoz objektu kulturního centra u jelena - pořádání a organizování kulturně-společenských akcí a pořadů - dramaturgie divadelních festivalů - komplexní technické zajištění kulturně-společenských akcí - pořádání výstav - pořádání besed a zprostředkování kurzů odborného a jazykového vzdělávání - vytváření podmínek pro zájmovou uměleckou činnost a místní kulturu včetně spolupráce s místními spolky - zprostředkování kulturních programů - agenturní činnost - ostatní mimoumělecká činnost a klubová činnost turistické informační centrum - zajišťování a zprostředkování turistických informací o městě a turistické oblasti posázaví - zajišťování propagace nabídky cestovního ruchu, turistiky, kulturních, společenských a sportovních akcí - průvodcovská činnost - prodej informačních publikací, upomínkových předmětů a dalšího doplňkového zboží - výroba a prodej vlastních propagačních materiálů - poskytování kopírovacích služeb - provoz pokladny muzea loutek - on-line předprodej vstupenek na kulturní a sportovní akce nejen v regionu, ale v celé čr muzeum loutek - systematické aktivity směřující k vybudování muzea a jeho následnému provozování - sbírkové aktivity směřující k zápisu sbírky loutek v majetku zřizovatele do centrální evidence sbírek - příprava libreta expozic interaktivního muzea - zajištění stálé expozice - doplnění a archivace sbírky loutek - zajištění komentovaných prohlídek v muzeu -zajištěný výchovných a vzdělávacích aktivit - pořádání loutkových divadelních představení v rámci expozic klubové kino v sále u jelena - klubové kino zaměřené na specifického diváka bez konkurence komerčním aktivitám ve městě a okolí města - uvádění filmových děl - pořádání filmových festivalů agenturní činnost - produkční servis pro jiné organizace či jednotlivce - zajištění prostor pro kulturní a komerční akce - pronájem sdílené zkušebny pro divadelní soubory - zajištění záboru venkovních prostor pro jiné akce - akce na klíč - zajištění výlepu na výlepových plochách a propagace na kulturních akcích - předprodej vstupenek pro jiné pořadatele - koncepční pronájmy a služby propagace a rozvoj cestovního ruchu - zajišťování marketingu cestovního ruchu - aktivit v úrovni lokálního destinačního managementu města - spolupráce s oblastním destinačním managementem turistické oblasti posázaví - zajišťování tištěné a on-line propagace města a spolupráce s poskytovateli služeb
Doplňková činnost: pronájem kopírovací služby prodej vstupenek externích pořadatelů provozování divadelní kavárny