Název: Městská knihovna Neratovice, příspěvková organizace
Sídlo: nám. Republiky 1399, 277 11 Neratovice
IČO: 09627804
Právní forma: Příspěvková organizace
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku: 01. 01. 2021
Spisová značka: Pr 1697 vedená u Městského soudu v Praze
Předmět činnosti:A) budování univerzálního knihovního a informačního fondu se zřetelem ke kulturním a informačním potřebám občanů a institucí b) zpřístupňování knihovních dokumentů z knihovního fondu knihovny nebo prostřednictvím meziknihovních služeb z knihovního fondu jiných knihoven, c) poskytování bibliografických, referenčních a faktografických informací, d) zprostředkování přístupu k externím i interním informačním databázím, elektronickým zdrojům a digitální knihovně, e) budování fondu regionální literatury, shromažďování, zpracování, uchování a poskytování informací o městě a regionu, f) spolupráce s knihovnami a s jinými vzdělávacími či kulturními subjekty, spolky a dalšími subjekty na poskytování a zlepšování služeb veřejnosti, g) zprostředkování informací z vnějších informačních zdrojů, zejména ze státní správy a samosprávy, h) umožnění přístupu k vnějším informačním zdrojům prostřednictvím internetu, i) poskytování komunitních a veřejných služeb - realizace volnočasových aktivit, vzdělávacích, kulturních a zájmových akcí pro různé cílové skupiny s cílem zlepšit sociální situaci jednotlivců i komunity jako celku, j) vydávání a prodej tematických publikací, k) poskytování reprografických služeb, l) propagace činností souvisejících s plněním předmětu činnosti knihovny
Doplňková činnost: výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona obory činnosti: - zprostředkování obchodu a služeb - vydavatelské činnosti, polygrafická výroba, knihařské a kopírovací práce pronájem nebytových prostor
ID datové schránky: m7x3n2x
Příjem datových zpráv: Ne