Název: Medieval Fullcontact Club Česká korouhev, z.s.
Sídlo: Samota 45, 273 06 Libušín
IČO: 09923594
Právní forma: Spolek
Základní kapitál: 0,- Kč
Datum vzniku a zápisu: 20. 03. 2021
Spisová značka: L 74482 vedená u Městského soudu v Praze
Účel:Účelem spolku je podpora sportovní činnosti a vytváření podmínek pro své členy pro provozování historical medieval battles (dále jen hmb). spolek vede své členy a ostatní zájemce o sport k dodržování základních sportovních, etických, estetických a mravních pravidel a dalšími formami své činnosti napomáhá k rozvoji veřejného života, kultury a zdraví v místě své působnosti, zejména formou další veřejně prospěšné činnosti a osvětovou činností. vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku
Vedlejší činností spolku může být hospodářská činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, která směřuje k podpoře hlavní činnosti spolku. 1)zastupování hmb zájmů svých členů v jednání se státními orgány a jinými organizacemi doma i v zahraničí prostřednictvím pověřené osoby delegáta. 2)nominování svých hmb týmů či jednotlivců do soutěží a turnajů organizovaných na území české republiky i v zahraničí. 3)vyvíjení úsilí při získávání finančních a materiálních prostředků k zajištění své činnosti. k splnění tohoto cíle může zadat sportovní akci i jinému subjektu. 4)vydávání vnitřních předpisů, směrnic a norem pro všechny oblasti činnosti spolku. 5)propagace hmb na veřejnosti