Mateřská škola Úpice

Název:Mateřská škola Úpice
Sídlo:Plickova 781, 542 32 Úpice - Úpice
IČO:19436670
Právní forma:Příspěvková organizace
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:12.09.2002
Datum zápisu:05.07.2023
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl Pr, vložka 1730
Předmět činnosti:

Organizace je předškolním zařízením, které navazuje na výchovu dětí rodině a v součinnosti s rodinou zajišťuje všestrannou péči dětem zpravidla ve věku od tří do šesti let a rozvíjí specifické formy výchovného působení na děti. dále zabezpečuje stravování dětí a pracovníků předškolního zařízení. podmínky činnosti organizace jsou vymezeny § 34 a § 35 a §119 zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a příslušnými prováděcími předpisy