Mateřská škola Lísteček Spešov, příspěvková organizace

Název:Mateřská škola Lísteček Spešov, příspěvková organizace
Sídlo:Spešov 22, 679 02 Spešov
IČO:10884076
Právní forma:Příspěvková organizace
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:24.08.2020
Datum zápisu:27.05.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl Pr, vložka 2122
Předmět činnosti:

1) příspěvková organizace vykonává činnost mateřské školy a školní jídelny. a) příspěvková organizace jako mateřská škola poskytuje předškolní vzdělávání dětem, její činnost se řídí zákonem č. 561/2001 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zejména pak ustanoveními části druhé a prováděcími předpisy ke školskému zákonu, b) příspěvková organizace jako zařízení školního stravování slouží dětem a žákům škol, které obec zřizuje a poskytuje také závodní stravování pro zaměstněnce

ID datové schránky: hxkgw2v
Příjem datových zpráv: Ne