Mateřská škola Libocká, příspěvková organizace

Název:Mateřská škola Libocká, příspěvková organizace
Sídlo:Libocká 148/66, 161 00 Praha - Liboc
IČO:14020475
Právní forma:Příspěvková organizace
Základní kapitál:0,- Kč
Datum zápisu:17.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1728
Předmět činnosti:

Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) a dle zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů