Mateřská škola Charlese de Gaulla, příspěvková organizace

Název:Mateřská škola Charlese de Gaulla, příspěvková organizace
Sídlo:Charlese de Gaulla 832/18, 160 00 Praha - Bubeneč
IČO:70945276
Právní forma:Příspěvková organizace
Základní kapitál:0,- Kč
Datum vzniku:01.01.2002
Datum zápisu:17.12.2021
Spisová značka:Společnost zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl Pr, vložka 1726
Předmět činnosti:

Hlavní účel, pro který se příspěvková organizace zřizuje, je zajištění činností v působnosti zřizovatele v oblasti školství dle zákona č. 561/2004 sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon) a dle zákona č. 250/2000 sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

ID datové schránky: 47r6sn5